Oferujemy:

  • przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • nadrabianie zaległości
  • utrwalenie zdobytej wcześniej wiedzy
  • pomoc w bieżącym materiale
  • przygotowywanie do klasówek i sprawdzianów
  • pomoc w odrabianiu lekcji
  • zakres materiału od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż po zajęcia dla studentów

Język Angielski


Oferujemy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym naukę języka angielskiego prowadzoną przez nauczycieli świetnie władających językiem, legitymujących się niezbędnymi certyfikatami, Angielski to najbardziej popularny język, którym posługują się ludzie na całym świecie. Umiejętność posługiwania się tym językiem jest warunkiem przyjęcia do pracy w wielu zawodach. Musimy pomóc tym którzy chcą cos osiągnąć w przyszłości.

Język Niemiecki


Oferujemy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym naukę języka niemieckiego, prowadzone przez zaangażowanych i doświadczonych nauczycieli. Znajomość języka niemieckiego będzie miała w przyszłości duże znaczenie. W coraz bardziej zglobalizowanym świecie umiejętność porozumiewania się językiem naszych sąsiadów, największego partnera gospodarczego Polski, będzie stanowić dużą zaletę w życiu zawodowym.

Język Polski


Oferujemy uczniom korepetycje z języka polskiego, podczas których uczniowie przy pomocy nauczycieli wykształcą umiejętności pisania różnych form wypowiedzi, przygotują się do wypowiedzi ustnych, a przede wszystkim polubią literaturę. Dobre opanowanie języka ojczystego stanowi podstawę przyszłości zawodowej. Uczeń, który nie potrafi dobrze i płynnie zwerbalizować swojej wiedzy, nie potrafi osiągnąć dobrych wyników nie tylko z języka polskiego, ale także z innych przedmiotów.

Matematyka


Od tabliczki mnożenia, przez obliczanie wartości procentowych, aż po złożone funkcje - matematyka towarzyszy uczniom, studentom i osobom dorosłym w codziennym życiu. Często pojawia się problem z matematyką, dlatego nasi nauczyciele pomagają niezależnie od poziomu umiejętność : tym, którzy dopiero rozpoczęli przygodę z matematykom i tym którzy już piszą z niej maturę.

Fizyka


Fizyka jest przedmiotem, który dla wielu uczniów stanowi poważny problem, ponieważ nowa wiedza i umiejętności bazują na wiedzy zdobytej w poprzednich latach nauki. Korepetycje pomogą uczennicom i uczniom niezależnie od poziomu nauczania poznać i zrozumieć otaczające nas zjawiska fizyczne oraz rozwiązać skomplikowane zadania obliczeniowe z dziedziny fizyki.

Chemia


Oferujemy zajęcia z chemii, doskonale łączące wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Nauczyciele tłumaczą uczniom zawiłe zagadnienia chemiczne, pomagają w rozwiązywania zadań, uczą zapisywania reakcji, zrozumienia ich przebiegu i wyciągania prawidłowych wniosków.

Biologia


Biologia jest jednym z najbardziej obszernych przedmiotów. Nasi nauczyciele doskonale naucza jak poznawać i rozumieć otaczający nas świat przyrody. Pomogą oni także w łączeniu wniosków i zapisywaniu poprawnych odpowiedzi do zadań maturalnych.

Kontakt

ul. Głogowska 2 62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 731-056-055
www.ckomega.pl
e-mail: ckomega@op.pl
Dołącz do nas na Facebooku